İrsaliyeli Fatura

İrsaliye Ve faturalar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tercih edilmesi halinde her ikisinin bir araya gelmiş hali şekli olan ‘ İrsaliyeli Fatura ‘ olarak da kullanılabilir.  İrsaliyeli Fatura En az 1 Asıl 2 Kopya olarak düzenlenir, istenmesi halinde nüsha sayısı çoğaltılabilir. İrsaliyeli fatura basımı Maliye Bakanlığının anlaşma yapmış olduğu Anlaşmalı Matbaalarda basılabilir. Bu faturayı kullanan mükellefler için Fatura yada irsaliyeyi ayrı ayrı bulundurma zorunluğu yoktur.

Ankara İrsaliyeli Fatura Basımı, İrsaliyeli Fatura Örnekleri

Bir cevap yazın